Disclaimer

Op deze website en alle andere digitale uitingen van IGNIUS wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Aan de informatie op deze website en in onze digitale uitingen kunnen geen rechten worden ontleend en IGNIUS neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. IGNIUS is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites van andere organisatie waarnaar wordt gelinkt vanaf www. IGNIUS.nl.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, social media, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. de uitgever van deze uitgave, door de rechthebbende(n) gemachtigd namens hem/hen op te treden.

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van IGNIUS van toepassing.

©IGNIUS – 2018