Strategie & organisatieontwikkeling

Angst voor verandering of bang dat alles hetzelfde blijft?

Veranderingen binnen en buiten de organisatie vragen om een visie die verder reikt dan je eigen horizon. Missie, visie en kernwaarden (met gekoppeld gedrag), strategie bepalen, strategieontwikkeling, strategie implementatie… pfff…. Vanuit de wereld van nu helpen wij je te kijken naar de wereld die er nog niet is zodat je ook in de toekomst kansen weet te creëren, kansen te zien én kansen te grijpen.

Een  sleutel voor het succesvol veranderen van je organisatiecultuur is een collectief gedragen missie en een gedeeld beeld van de toekomst: een heldere visie. Belangrijk is dat iedereen voor ogen heeft wat de kernwaarden van de organisatie zijn, wat het bestaansrecht is en waar de organisatie naartoe beweegt. Wij geloven dat je veel minder regels en procedures als organisatie nodig hebt wanneer de waarden die werkelijk gedeeld worden in het hart leven. “Dat klinkt goed”, zul je denken maar hoe zit dat eigenlijk met de gedeelde waarden en zo’n heldere koers? Neem contact met ons op en we lichten het graag toe.

MENSEN KOMEN IN BEWEGING DOOR BELEVING

Onderuit gaan kan je prima alleen maar om te groeien en succes te hebben heb je toch echt anderen nodig. Een gezamenlijke visie biedt richting, geeft verbinding en inspireert. Maar zonder concrete uitwerking ervan is het moeilijk voor belanghebbenden om meetbaar bij te dragen.

Maar… Hoe zorg je ervoor dat de visie gedragen wordt? dat mensen het begrijpen, er op aanhaken en het ook nog eens laten zien in de praktijk? Uit onderzoek blijkt dat slechts 19% van de medewerkers weet wat zíj moeten doen om bij te dragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Als ze deze überhaupt al kennen.

IGNIUS helpt niet alleen bij het ontwikkelen van inspirerende en gedragen missie, visie en kernwaarden. Wij koppelen hier ook beleving, gevoel en meetbaar gedrag aan. Vervolgens ondersteunen wij onze relaties om de visie te vertalen naar strategische doelstellingen, met de juiste focus, de juiste KPI’s en de juiste middelen waardoor alle teamleden ook daadwerkelijk aansluiten en in actie komen.

UW ORGANISATIE IS UNIEK

Er bestaat op voorhand geen kant en klare oplossing. Natuurlijk brengen wij kennis en kunde in vanuit vergelijkbare projecten maar de oplossing voor uw situatie is altijd maatwerk.

WE DOEN HET SAMEN, WE DOEN HET GOED EN WE DOEN HET SNEL

Wij doen niets op de automatische piloot. IGNIUS inventariseert grondig en goed. Samen kijken we zorgvuldig naar de kenmerken van uw situatie. Pas dan vinden we een oplossing. We gaan praktisch te werk en komen snel tot resultaten. Dus niet alleen praten over “anders” maar in de praktijk ook doen, ervaren en genieten en vieren van mijlpalen en van groei. Want niets remt een organisatie sneller dan mensen die denken dat de manier van vandaag ook de beste is voor de situatie van morgen.

U KUNT WEER ZONDER ONS

We blijven niet langer dan nodig. De resultaten blijven staan, ook nadat wij zijn vertrokken.

KOUDWATERVREES

Corona heeft de spelregels van ons doen en laten -wereldwijd- behoorlijk in de war geschopt. Het voelt een beetje alsof moeder aarde ons allemaal naar onze kamer heeft gestuurd om na te denken wat we hebben gedaan.

Over thuiswerken bijvoorbeeld. Ook als we straks weer allemaal naar kantoor mogen, zal een deel van ons thuis blijven werken. Dat geldt ook voor de werknemers die dat voor de coronacrisis niet mochten, om dat hun baas geen vertrouwen durfde te geven en koudwatervrees had. Sceptische bedrijven zijn een stuk positiever geworden nu ze zien dat we toch ook werk gedaan krijgen vanaf de keukentafel.

In de loop van de jaren hebben we bij IGNIUS geleerd om veranderprocessen bottom-up te laten plaatsvinden. Het paradoxale aan de cultuurverandering die gaat van controle naar vertrouwen, is dat dit een verandering is die top-down moet worden ingevoerd. Niet door van bovenaf de nieuwe werkwijzen af te dwingen, maar juist om mensen mee te nemen in de verandering, ze het waarom uit te leggen en het nieuwe gedrag mogelijk te maken door zelf het goede voorbeeld te geven. Als de top van de organisatie de eerste is die de verandering omarmt en de controle loslaat (of anders gaat vasthouden), is ze de belichaming van de verandering en creëert ze ruimte voor allen om te volgen en nieuwe leiders te vormen.

WIL JE DAT ER MOOIE DINGEN GEBEUREN?

Vervang grip door verantwoordelijkheid.
Vervang controle door vertrouwen.
Vervang organiseren door inspireren.
Vervang hoe en wanneer door wat en waarom.

Sluit dit aan bij jouw waarden en overtuigingen?

Bel me dan op 06 57 27 66 06 of mail naar d.pieters@ignius.nl

Sluit dit aan bij jouw waarden en overtuigingen?

Bel me dan op 06 57 27 66 06 of mail naar d.pieters@ignius.nl