Stront aan de knikker

Zet mensen bij elkaar en je krijgt gedoe. Gegarandeerd.

Gezeik, onbegrip, gehannes, verwijten, afhaken of hoe u het wilt noemen, u herkent het vast. Kemphanen met tegengestelde opvattingen en botsende belangen betrekken hun stellingen met het voornemen niet toe te geven. Kom daar maar eens uit.

Uit recent onderzoek van KPMG dat is uitgevoerd bij Duitse bedrijven is gebleken dat alleen al leidinggevenden wekelijks 30 tot 50% van hun werktijd (in)direct besteden aan conflicten. Om nog maar te zwijgen over de gevolgen van conflicten t.a.v. ziekteverzuim en de kosten van transitie- of ontslagvergoeding. Dat klinkt allemaal vermoeiend en dat is het ook.

Onbenullig

Ook Tessa weet dat conflicten om de meest onbenullige redenen kunnen ontstaan én uit de hand kunnen lopen. De aanleidingen zijn legio: van een collega die zijn afspraken niet nakomt tot te hoge werkdruk en van reorganisatie tot roddelen. Naarmate het conflict langer duurt zijn oorzaak en gevolg moeilijker van elkaar te onderscheiden. En dat beperkt zich overigens niet alleen tot de werkomgeving. Ook een futiliteit in de privé sfeer kan ernstige vormen van verwijdering aannemen. Mijnheer Jonker (69) praat al 33 jaar niet meer met zijn zus omdat zij 33 jaar geleden tijdens een verjaardag vergeten was dat haar broer geen suiker in de koffie gebruikte. Het televisieprogramma Het Familiediner maakt ons pijnlijk duidelijk dat ego en koppigheid de bereidheid om de eerste stap tot elkaar te zetten dikwijls in de weg staan. Mensen halen liever hun gelijk dan geluk.

Bij Tessa op de werkvloer worden problemen in de samenwerking wel besproken maar vaak niet met degene over wie het gaat. Gedoe wordt genegeerd, want als je net doet alsof het er niet is, dan is het er niet is de simpele redenatie. Effectief is het allemaal niet. Het lost geen problemen op en de samenwerking verslechtert er alleen maar door. Conflicten zijn tijdrovend, kostbaar en vreten energie.

Tot zover het gezeur. Hoe zit het met de opbrengsten van gedoe? Zijn die er überhaupt? Wat als Tessa conflicten en gedoe eens door een andere bril bekijkt? Dus niet alleen klagen over wat het haar kost, maar nadenken wat een conflict oplevert. Immers, zij kan prima met een collega door één deur als alles goed gaat en als er geen druk is. Echter, willen zij ook de verbinding houden als er spanning op de lijn staat, als ze elkaar niet zo aardig vinden of als er een fors meningsverschil is?

Lift

Een conflict (en dus emotie) vraagt om een wakker bewustzijn. Willen wij ook in tijden van weerstand het wederzijds belang voorop stellen? Conflicten en gedoe laten zien dat er beweging is, dat er iets aan het veranderen is. Je kunt zeggen, verandering geeft gedoe, maar je kunt het ook omdraaien, zonder gedoe geen verandering. Wil je conflicten voor je laten werken dan is het belangrijk het bespreekbaar te maken en de kern boven tafel te krijgen in plaats van afstand te creëren. Realiseer een cultuur van vertrouwen en transparante communicatie en leer actief van elkaar.

En als je feedback geeft, geef dan een lift, geen trap. Op die manier kunnen we effectiever worden, hebben we minder last van gedoe en creëren we meer impact op de kwaliteit van de relaties en het werk. Constructief omgaan met conflicten kan zo een zeer belangrijk verbeter instrument zijn. Gedoe is zinvol.

Uiteindelijk is de kunst om van alle trammelant en gedonder vooruitgang te maken. Je wordt immers beter door te vragen naar wat je liever niet hoort.

Dick Pieters is eigenaar van trainingsbureau IGNIUS. Via intervisie, tóp maatwerk trainingsprogramma’s en (team)coaching helpt hij mensen over hun eigen ontwikkeling én werk te laten nadenken. Met resultaten in de praktijk die er toe doen. De columns van Dick verschijnen in alle edities van het Noordhollands Dagblad, bijlage Plus-Werk – TMG.

Interessant? Deel deze column!