Training

De wereld van nu vraagt om de professional van morgen. En als professional ben je eigenlijk nooit uitgeleerd. Maak je ambities waar en volg een training die écht waarde toevoegt en je verder brengt met kennis, handvatten en concrete vaardigheden die je de volgende dag direct kunt toepassen in jouw praktijk.

Wij denken dat de ware essentie van kennis ligt in de toepassing ervan. Bij IGNIUS is leren is doen en doen is leren. In onze trainingen dagen we je uit op intellect, intuïtie maar vooral interactie. We sturen aan op verwondering, meer vragen, prikkels en inzichten die ons activeren het iedere keer iets beter te doen. En daar van te genieten.

Je leert hoe je bewust en op elk moment de juiste combinatie van jouw kwaliteiten en die van anderen inzet. Plezier, interactie, leerrendement en ROI staan bij ons voorop omdat wij vinden dat leren moet leiden tot resultaat. We waarderen wat er is, we ontdekken wat kan en we verbeteren
wat moet.

Bij IGNIUS praten wij overigens in mensentaal. het organisatiejargon mag je er zelf bij denken.

GROEIPROGRAMMA’S OP MAAT

STRATEGIE

• Cultuurvernieuwing
• Effectief vormgeven aan verandering
• Culturele diversiteit
• Inspirerende  koers via kristalheldere missie, visie en kernwaarden
• Gedeelde waarden, normen en overtuigingen
• Ambitie en concrete gedragsbeschrijvingen

EFFECTIEF SAMENWERKEN

• Teamoptimalisatie, teamontwikkeling en teamperformance
• Zelfsturing
• Creëren van intern ondernemerschap
• Doelgericht werken: samen naar resultaat
• Ontwikkelen bekwaamheid, vergroten autonomie, versterken van verbinding
• Effectief vergaderen
• Online samenwerken

VERHOGING KLANTGERICHTHEID

• Klantgericht denken en doen
• Leveren, presteren of excelleren?
• Waarde creëren in de wereld van jouw klant
• Klantgerichte gespreksvoering
• Effectief omgaan met verschillende soorten klanten en gedrag

EFFECTIEVE COMMUNICATIE

• Gesprekstechnieken
• Presenteren als een pro
• Powerful pitchen
• Feedback geven en ontvangen
• Voeren van verschillende soorten (lastige) gesprekken
• Conflicthantering, omgaan met weerstand
• Interculturele communicatie
• Vertrouwenspersoon

KRACHTIG LEIDERSCHAP

• Beginnen met leidinggeven
• Coachend leidinggeven (incl. contextfactoren)
• Leidinggeven op afstand (hybride werken)
• Strategisch denken
• Talent ontdekken en ontwikkelen
• Effectieve verzuimgesprekken voeren
• Bouwen aan een geweldige bedrijfscultuur
• Plannings-, coachings- en resultaatgesprekken
• Leidinggeven aan Het Nieuwe Werken (HNW)

DUURZAME GEDRAGSVERANDERING

• MBTI
• Motivatie: doelen stellen, discipline, zelfsturing, omgevingsfactoren
• Bevlogenheid: toewijding, uitdaging, plezier
• Gedragstypologie: gedrag herkennen en gedrag afstemmen
• Mentale weerbaarheid: controle over gedachten en gevoelens
• Ontwikkelen van een leercultuur

PERSOONLIJKE KRACHT 

• RET
• People skills
• Omgaan met verandering
• Persoonlijke groei
• Time management
• Assertiviteit
• Beïnvloedingsvaardigheden
• Effectief onderhandelen
• Kritisch denken
• Vitaliteit

HOE WIJ ER NAAR KIJKEN

Mensen verschillen in ambities, talenten en leerstijlen. Dat vraagt om flexibele trainingen die recht doen aan deze verschillen. Ook weten wij dat trainen los van de organisatiecontext weinig nu heeft. IGNIUS beschikt over een breed spectrum aan verschillende (online) modules (w.o. blended-learning, organisatiecultuurmeting, social learning, 360 graden feedback, modulair leren, gepersonaliseerde leerroutes) waarmee wij een creatieve, verfrissende invulling geven aan verandering, ontwikkeling en leerprocessen.

Wij doen niets op de automatische piloot. IGNIUS levert maatwerk. Uitgangspunt vormen uw beleid, uw strategie en uw doelstellingen. In onze samenwerking verbinden we de doelen van uw organisatie met de ambities en mogelijkheden van uw mensen. Onze dienstverlening bestaat zelden sec uit trainen maar altijd uit programma’s met bewezen begeleiding gericht op groei en duurzame (gedrag)verandering zodat deze bijdragen aan zowel de persoonlijke- als de organisatiedoelstellingen.

Op zoek naar een écht goede training en verbetering
van je kennis-, gedrag- en vaardigheden? 

Bel me dan op 06 57 27 66 06 of mail naar d.pieters@ignius.nl

Op zoek naar een écht goede training en verbetering
van je
kennis-, houding- en vaardigheden? 

Bel me dan op 06 57 27 66 06 of mail naar d.pieters@ignius.nl