Training

In onze trainingen dagen we je uit op intellect, intuïtie en interactie.
Je leert hoe je bewust en op elk moment de juiste combinatie van jouw kwaliteiten en die van anderen inzet. Leerrendement en ROI staan bij ons voorop omdat wij vinden dat leren moet leiden tot resultaat.

We waarderen wat er is, we ontdekken wat kan en we verbeteren wat moet.

KIJK WELKE TRAINING BIJ JOU PAST

PLEZIERIG SAMENWERKEN

• Teamoptimalisatie en teamontwikkeling
• Werken aan zelfsturing en doorontwikkeling van teams
• Vertrouwen opbouwen… hoe dan?
• Creëren van eigenaarschap en wendbaarheid
• Samen effectief naar resultaat

VERHOGING KLANTGERICHTHEID

• “De klant centraal stellen” we roepen vaak maar wat.
• Zegt u het leveren, presteren of excelleren?
• Toewijding en aandacht
• De noodzaak van vragen stellen en oprechte interesse
• Klantgerichte gespreksvoering
• Omgang met verschillende soorten klanten

EFFECTIEVE COMMUNICATIE

• Krachtig en duidelijk communiceren
• People skills
• Feedback geven en ontvangen

KRACHTIG LEIDERSCHAP

• De leidinggevende als inspirator en coach
• Plannings-, coachings- en resultaatgesprekken
• Beginnen met leidinggeven
• Beïnvloedingsvaardigheden
• Coachen van competentieontwikkeling
• Boosten van intern ondernemerschap
• Visie, Vrijheid, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Verbondenheid, Vieren
• Leidinggeven aan Het Nieuwe Werken (HNW)

DUURZAME GEDRAGSVERANDERING

• Beïnvloedingsvaardigheden
• Mentale weerbaarheid: controle over gedachten en gevoelens
• Focus op doelstellingen en resultaten
• Waarneembare handelingen, reflexen, onbewuste- en bewuste processen

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

• RET
• Persoonlijke effectiviteit
• Manage je energie, niet je tijd
• Assertiviteit

HOE IK HET ZIE.

Mensen verschillen in ambities, talenten en leerstijlen. Dat vraagt om flexibele trainingen die recht doen aan deze verschillen. Ook weet ik dat trainen los van de organisatiecontext weinig nu heeft. IGNIUS beschikt over een breed spectrum aan verschillende (online) modules (w.o. blended-learning, organisatiecultuurmeting, social learning, 360 graden feedback, modulair leren, gepersonaliseerde leerroutes) waarmee wij een creatieve, verfrissende invulling geven aan verandering en leerprocessen.

Wij doen niets op de automatische piloot. IGNIUS levert maatwerk. Uitgangspunt vormen uw beleid, uw strategie en uw doelstellingen. In onze samenwerking verbinden we de doelen van uw organisatie met de mogelijkheden en ambities van uw mensen. Onze dienstverlening bestaat zelden sec uit trainen maar altijd uit programma’s gericht op het duurzaam verbeteren van (gedrag)verandering en persoonlijke resultaten zodat deze op hun beurt weer bijdragen aan de organisatiedoelstellingen.

Op zoek naar een écht goede training en verbetering 
van je kennis-, houding- en vaardigheden? 

Bel me dan op 06 57 27 66 06 of mail naar d.pieters@ignius.nl

Op zoek naar een écht goede training en verbetering
van je
kennis-, houding- en vaardigheden? 

Bel me dan op 06 57 27 66 06 of mail naar d.pieters@ignius.nl