Training

In onze trainingen dagen we je uit op intellect, intuïtie en interactie. We sturen aan op verwondering, meer vragen, prikkels en inzichten die ons activeren het iedere keer iets beter te doen. En daar van te genieten.

Je leert hoe je bewust en op elk moment de juiste combinatie van jouw kwaliteiten en die van anderen inzet. Plezier, interactie, leerrendement en ROI staan bij ons voorop omdat wij vinden dat leren moet leiden tot resultaat. We waarderen wat er is, we ontdekken wat kan en we verbeteren
wat moet.

Bij IGNIUS praten wij overigens in mensentaal. het organisatiejargon mag je er zelf bij denken.

KIJK WELKE TRAINING BIJ JOU PAST

EFFECTIEF SAMENWERKEN

• Teamoptimalisatie en teamontwikkeling
• Zelfsturing
• Waarde toevoegen als team
• Creëren van eigenaarschap en wendbaarheid
• Doelgericht werken: samen naar resultaat
• Super vergaderen
• Beter brainstormen
• Culturele diversiteit
• Online samenwerken

VERHOGING KLANTGERICHTHEID

• Klantgericht denken en doen
• Leveren, presteren of excelleren?
• Waarde creëren in de wereld van jouw klant
• Waarom de koffie van de klant koud moet zijn en die van jou op
• Klantgerichte gespreksvoering
• Effectief omgaan met verschillende soorten klanten en gedrag

EFFECTIEVE COMMUNICATIE

• Gesprekstechnieken
• Presenteren als een pro
• Feedback geven en ontvangen
• Voeren van verschillende soorten (lastige) gesprekken
• Conflicthantering, omgaan met weerstand

KRACHTIG LEIDERSCHAP

• Beginnen met leidinggeven
• Coachend leidinggeven
• Leidinggeven op afstand
• Strategisch denken
• Talent ontdekken en ontwikkelen
• Bouwen aan een geweldige bedrijfscultuur
• Plannings-, coachings- en resultaatgesprekken
• Versnellen van intern ondernemerschap
• Leidinggeven aan Het Nieuwe Werken (HNW)

DUURZAME GEDRAGSVERANDERING

• Beïnvloedingsvaardigheden
• MBTI
• Gedragstypologie: gedrag herkennen en gedrag afstemmen
• Mentale weerbaarheid: controle over gedachten en gevoelens
• Focus op doelstellingen en resultaten

PERSOONLIJKE KRACHT 

• RET
• People skills
• Omgaan met verandering
• Persoonlijke groei
• Time management
• Assertiviteit
• Beïnvloedingsvaardigheden
• Kritisch denken
• Vitaliteit

HOE WIJ ER NAAR KIJKEN

Mensen verschillen in ambities, talenten en leerstijlen. Dat vraagt om flexibele trainingen die recht doen aan deze verschillen. Ook weet ik dat trainen los van de organisatiecontext weinig nu heeft. IGNIUS beschikt over een breed spectrum aan verschillende (online) modules (w.o. blended-learning, organisatiecultuurmeting, social learning, 360 graden feedback, modulair leren, gepersonaliseerde leerroutes) waarmee wij een creatieve, verfrissende invulling geven aan verandering en leerprocessen.

Wij doen niets op de automatische piloot. IGNIUS levert maatwerk. Uitgangspunt vormen uw beleid, uw strategie en uw doelstellingen. In onze samenwerking verbinden we de doelen van uw organisatie met de mogelijkheden en ambities van uw mensen. Onze dienstverlening bestaat zelden sec uit trainen maar altijd uit programma’s gericht op het duurzaam verbeteren van (gedrag)verandering en persoonlijke resultaten zodat deze op hun beurt weer bijdragen aan de organisatiedoelstellingen.

Op zoek naar een écht goede training en verbetering
van je kennis-, gedrag- en vaardigheden? 

Bel me dan op 06 57 27 66 06 of mail naar d.pieters@ignius.nl

Op zoek naar een écht goede training en verbetering
van je
kennis-, houding- en vaardigheden? 

Bel me dan op 06 57 27 66 06 of mail naar d.pieters@ignius.nl